Summit kreativnih i kulturnih industrija

info@hkkkki.eu

01 639 82 87

Impressum

Direktorica Summita kreativnih i kulturnih industrija 2015.:
Ivana Nikolić Popović

Programski odbor:
Vedran Kružić (MINGO), Martina Borovac Pečarević (MINKULT), Dijana Bezjak (MINPO), Ivana Nikolić Popović (HKKKKI), Jasminka Martinović (HUP), Aleksandar Battista Ilić (ALU), Hrvoje Strepački (Ericsson), Marijan Kavran (HKKDPI), Nenad Marčec (HDS ZAMP), Nikolina Klaić (MINGO), Andrea August (AIK)

Izvršni producenti:
Jasminka Martinović (HUP), Milan Majerović Stilinović (HDS ZAMP)

Umjetnički direktori/ce i koordinatori/ce popratnih programa Summita kreativnih i kulturnih industrija 2015.:
Ariana Novina (ALU), Korana Littvay (ALU), Branko Kostelnik (MSU), Filip Matović (ALU)

Glazbeni direktor Summita kreativnih i kulturnih industrija 2015.:
Milan Majerović Stilinović (HDS ZAMP)

Koordinatori za znanstveno i umjetničko područje Summita kreativnih i kulturnih industrija 2015.:
Mladen Orešić (SD/AF), Koraljka Kovač (TTF), Ivana Bakal (TTF)

Stručni suradnici Summita kreativnih i kulturnih industrija 2015.:
Kristina Careva (Akupunktura), Ira Payer (Croatian Design Superstore)

Glavne urednice publikacije – Studija mapiranja sektora kreativnih i kulturnih industrija:
Ivana Rašić Bakarić (EIZG), Katarina Bačić (EIZG)

Vizualni identitet Summita kreativnih i kulturnih industrija 2015.:
Matej Bilić (Indigo komunikacije)

Odnosi s javnošću:
Ana Firšt Šiprak (Indigo Komunikacije)

Voditelj digitalne komunikacije:
Nino Stojanović (Indigo Komunikacije)