Summit kreativnih i kulturnih industrija

Područje kulturnih/kreativnih industrija u fokusu je razvoja kako u Europskoj uniji tako i u svijetu što je vidljivo u razvojnim dokumentima pojedinih zemalja, ali i velikih međunarodnih organizacija. Tako trendovi pokazuju izuzetan porast kulturnih/kreativnih industrija u svijetu, a to je područje postalo značajna komponenta svih razvijenih ekonomija. Svjetska trgovina proizvodima i uslugama kreativnih industrija je u periodu od 2000.-2005. godišnje rasla 8.7% godišnje. U 90.-ima, u zemljama OECD-a, godišnji rast kreativne ekonomije bio je dvaput veći od rasta uslužnih djelatnosti, a čak četiri puta veći od rasta u proizvodnje (Creative EconomyReport 2008).

Kreativne i kulturne industrije mogu biti pokretači društvene i teritorijalne kohezije, kao i kreativnosti i inovacija s pozitivnim učincima prelijevanja na ostatak ekonomije i društva u cjelini. Iskustvo zemalja članica Europske unije pokazuje kako postoji pozitivna veza između razine gospodarske razvijenosti regija i udjela kreativne radne snage u aktivnom stanovništvu. Regije koje obilježava visok BDP po stanovniku i visok udio kreativne radne snage su najvećim dijelom smještene u Švedskoj, Islandu, Finskoj i Srednjoj Europi.

Osim spomenutih trendova razvoja kulturnih/kreativnih industrija u svijetu koje predstavljaju razvojnu mogućnost mnogih velikih, ali manjih ekonomija, dosadašnje studije izrađene u lokalnom i nacionalnom kontekstu pokazale su da je moguće i potrebno poticati ovaj sektor kroz javne politike jer on ima potencijala da ta ulaganja vrati kroz otvaranje novih radnih mjesta, poticanje gospodarskog razvoja, stvaranje suvremenog imidža teritorija kao i kroz razvoj turizma. Poticaji za razvoj u ovom području, dakle, imaju višestruku funkciju: